người muqri

chương và câu

tất cả cácBao nhiêu lần các câu được chọn được lặp lại

thơBao nhiêu lần mỗi câu được lặp lại một cách riêng biệt

tạm dừngSự trì hoãn sau mỗi câu, tương ứng với chiều dài câu